Zóny mrazuvzdornosti - čím nižší číslo, tím vyšší odolnost vůči mrazu.

18.01.2020
Zóny mrazuvzdornosti - čím nižší číslo, tím vyšší odolnost vůči mrazu.

V tisku se stále častěji můžeme potkávat s rozdělením rostlin podle mrazuvzdornosti do několika zón. Toto rozčlenění zavedlo americké Ministerstvo zemědělství USA ještě v roce 1960, proto se tyto zóny označují jako USDA. Později bylo americké rozdělení zón upraveno německými specialisty i pro potřeby Evropy.
Nejdůležitějším kritériem pro stanovení mrazuvzdornosti je minimální teplota. Dnešní systém rozděluje zóny do 11 hlavních skupin. Platí, že čím nižší je číslo zóny, tím více je rostlina odolná mrazům. Nejchladnější zóna má číslo 1, teploty v této zóně mohou být -45°C i méně. Nejteplejší zóna má číslo 11, teploty se tam pohybují v rozmezí +4,4°C a více.
Oblast Střední Evropy patří do zón 5-8. Tyto zóny byly ještě pro lepší orientaci rozdělené na podskupiny a a b. Číslo zóny udávané pro jednotlivé rostliny udává nejchladnější oblast, kde by měla bez problémů vydržet. Obvykle ale rostlina může prosperovat i minimálně ve třech zónách nad nejníže uvedenou. Jestli je u rostliny uvedená například zóna mrazuvzdornosti 5, měla by dobře prosperovat až do zóny 8, někdy i více.
Rozdělení rostlin do zón mrazuvzdornosti je orientační a týká se rostlin pěstovaných v optimálních podmínkách. Pokud jsou rostliny vystavované častým stresům, trpí nedostatkem živin, vláhy, nebo rostou v omezeném prostoru nádoby, mohou být k mrazům citlivější, než udává oficiální zóna mrazuvzdornosti.

Podrobnější členění zón mrazuvzdornosti pro Českou republiku a Slovensko
Zóna 5 – minimální teploty od -23°C do - 29°C - CZ - Vysočina, Šumava, Krkonoše, horská údolí, mrazové kotliny, SK - Vysoké a Nízke Tatry, Horehronie, Liptov, Orava
Zóna 6 - teploty od -18° do -23°C – všechny oblasti mimo uvedených v zóně 5 a 7
Zóna 7a - teploty od -15°C do -18°C – CZ - Jižní Morava, Polabí, Praha, Mělnicko
SK - Podunajská nížina, Bratislava