Zelené stěny

17.07.2018
Zelené stěny

Když se řekne, že zahradníci mají moc dělat tento svět lepším, anebo alespoň přívětivějším, v mnoha lidech to vzbudí lehký úsměv na tváři. Je to ale pravda, důkazů máme celou řadu. Podívejte se třeba na to, jakým způsobem lze oddělovat jeden prostor od druhého, nebo jak ozelenit kolmou stěnu. V případě vegetačních zástěn nejde jenom o oddělení prostoru, ale také o zlepšení kvality vzduchu, částečné zadržení dešťové vody, vylepšení mikroklimatických parametrů místa, snížení hlučnosti, omezení šíření pachu, vylepšení životních podmínek různých drobných živočichů. Zapomněli jsme ještě na něco? Samozřejmě – když se to umí, může to být ještě i krásné. A to není až tak málo! Že ano?

Zelené stěny
Zelené stěny
Zelené stěny
Zelené stěny