Vosy na zahradách

18.04.2017
Vosy na zahradách

Vosy na zahradách vnímáme ve velké většině případů jako obtížný a škodlivý hmyz.  Ve skutečnosti i v tomto případě platí, že každá mince má dvě strany. Škodlivost vos cítíme zejména ve druhé polovině léta. V tomto čase škodí na sladkém ovoci a obtěžují téměř při každém pikniku či grilování.  Důvodem tohoto obtěžování je touha získat dostatek energie pro sebe, ale hlavně pro vykrmení královny, či lépe řečeno matky.

Z celé populace sociálně žijících vos (existují i vosy samotářky) zimu může přežít jenom několik matek. Na to aby zvládly nástrahy zimy, potřebují právě cukr z ovoce a limonád. V jarním období – tedy pokud se nic zlého nestane – tyto matky „procitnou“ ze zimní ztrnulosti a nastává jim velmi těžké životní období. Za prvé musí vlastní silou vybudovat nové hnízdo, za druhé musí naklást vajíčka pro vznik nového společenstva a za třetí ještě musí uživit sebe sama a také první vylíhlé „mimina“ z letošní snůšky.

V tomto období sbírají nektar květů a významně se tím spolupodílejí na jejich opylování. Co je ale podstatnější, je to, že v tomto čase se živí především hmyzem. Jeho spotřeba je vysoká, proto se vosy považují zejména v jarním období za velmi užitečného obyvatele zahrad. Uloví totiž obrovské množství housenek, mšic a much, někdy se ale jejich obětí může stát i včela.

Možná, že to někoho nepotěší. Většinou máme rádi, když jsou věci jednoznačné. Černé, nebo bílé. Dobré nebo zlé. U vosy to nejde. Není ani bílá, ani černá. Ani jenom zlá a ani jenom dobrá.