Skleník v zimě.

11.01.2019
Skleník v zimě.

Když je venku dostatek sněhu, naskýtá se šance výrazně pomoct půdě, která se nachází ve skleníku. I za normálních let se doporučuje naházet na půdu silnou vrstvu sněhu. Pod sklem sníh postupně odtává, zejména když se na obloze ukáže slunce. Pomalé odtávání je velmi výhodné, vláha postupně prosakuje do nižších vrstev půdního profilu. Protože běžně se srážky do skleníku nedostanou, má toto opatření velký význam pro udržení přiměřené vlhkosti půdy. Zvláště po loňském, extrémně teplém létě, můžeme naházením sněhu do skleníku alespoň částečně zmírnit velký deficit vláhy v půdě.

Skleník v zimě.
Skleník v zimě.