Rašelina

10.04.2017
Rašelina

Rašelina obsahuje zmes prírodných rašelín s prevahou českej tmavej rašeliny. Obsahuje vysoký podiel humínových látok. Veľmi dobre viaže vodu. Upravuje pH, prevzdušňuje a zlepšuje štruktúru záhradnej pôdy. Zlepšuje zadržiavanie živín pre rastliny.