Rašelina

10.04.2017
Rašelina

Rašelina obsahuje směs přírodních rašelin s převahou české tmavé rašeliny. Obsahuje vysoký podíl huminových látek. Velmi dobře váže vodu. Upravuje pH, provzdušňuje a zlepšuje strukturu zahradní půdy. Zlepšuje zadržování živin pro rostliny.