Pozvánka na členskou schůzi obchodního družstva

25.10.2018
Pozvánka na členskou schůzi obchodního družstva

Termín konání: 30. 11. 2018.

Místo: Spa Resort Lednice na Moravě

Začátek jednání - 10:30 hodin

Program:

1. Zahájení členské schůze

Volba mandátní a volební komise

Určení zapisovatele

 

2. Volba členů představenstva družstva

- přednes volebních programů kandidátů do představenstva družstva

Ing. Jiří Bartoš

20 hlasů

JINÁ ZAHRADA s.r.o

jednatel

Ing. Pavel Halama

20 hlasů

DIKÉ spol. s r.o

jednatel

Ing. Miroslav Horváth

17 hlasů

Záhradníctvo MH

majitel

Lubomír Šujan

16 hlasů

Záhradníctvo Šujan

majitel

Ing. Lenka Jelínková

13 hlasů

Zahradnictví Jelínek

majitel

Ing. Václav Červinka

13 hlasů

Školky Montano spol. s.r.o.

jednatel

Jiří Slovák

10 hlasů

Jiří Slovák Zahradní architektura

majitel

Ing. Marie Fritzová

4 hlasy

Ing. Marie Fritzová

majitel

Ing. Martin Vaňo 4 hlasy

Záhradníctvo Vaňo s.r.o

jednatel

Ing. Jan Drápalík 4 hlasy

All Plants s.r.o

jednatel

 

12:00 Volby do představenstva družstva za účasti pana notáře JUDr.S.Helešice

 

3. Závěr

 

 

Ing. Jiří Bartoš

předseda představenstva