PF 2019

29.12.2018
PF 2019

Milí zákazníci našich záhradných centier, milí návštevníci, priaznivci, čitatelia našich TIP-ov. Milí záhradkári a záhradníci - vám všetkým prajeme do nového roka všetko najlepšie, pevné zdravie, úsmev a radosť zo života. Chceme vám úprimne poďakovať za vašu priazeň a za to, že neustálym vysádzaním rastlín a starostlivosťou o zeleň neustále pracujete na tom, aby naša krajina bola stále tým najlepším miestom pre život v tomto búrlivom svete.