Něco o dubech

17.02.2018
Něco o dubech

Kvůli mohutnosti, dlouhověkosti, síle a odolnosti byl dub mnoha národy považován za národní strom. Dub si uctívali staří Keltové, Germáni, Angličané, Litevci ale i Slované. Vedli je k tomu často náboženské motivy a víra, nebo z generace na generaci předávané pověsti a mýty. Dub se ale i dnes může bez nadsázky považovat za jeden z našich nejdůležitějších stromů. Chová se jako opravdový otec, nebo dokonce jako král všech stromů. Nabízí ochranu, životní prostor i stravu desítkám druhů živočichů, které v jeho blízkosti hledají útočiště. Aby se dub postaral o zachování svého rodu, stačilo by mu, aby během jednoho století vyrostl z jeho žaludů jediný zdravý strom. Přitom jeden dospělý dub může za jedno vegetační období přinést až 90 tisíc žaludů. Za jeho celý život je to několik miliónů. Žaludy jsou přitom cenným zdrojem potravy nejenom pro hmyz, ale i ptáky, savce a v době hladomoru dokonce i pro lidi.

Něco o dubech
Něco o dubech