Kůra stromů

25.01.2017
Kůra stromů

Kůra stromů, respektive borka (povrchová část kůry) slouží botanikům jako jeden z charakteristických znaků. Pro zahradníky je kůra navíc velmi významným „nositelem sadovnické hodnoty“ stromu. To, do jaké míry je kůra stromů hezká, či zajímavá, často rozhoduje o způsobu použití stromu, a to jak ve veřejném prostoru, tak v soukromých zahradách. Rozmanitost a barevnost kůry můžeme samozřejmě obdivovat po celý rok. V zimním období, kdy je většina stromů bez listů, krása kůry ale vynikne nejvíce. Rozdíly mezi jednotlivými druhy jsou obdivuhodné, při bližším pohledu na strukturu i barevnost kůry snadno podlehneme pocitu, že posláním kůry není jenom strom chránit, ale také z něj dělat výtvarný prvek.

Kůra stromů
Kůra stromů
Kůra stromů
Kůra stromů
Kůra stromů
Kůra stromů
Kůra stromů