Juniperus - česky jalovec, slovensky borievka - kríkové kultivary

16.02.2022
Juniperus - česky jalovec, slovensky borievka - kríkové kultivary

Kríkové borievky

Do tejto skupiny patria kultivary, ktoré sa vyznačujú široko rozložitým rastom. Vo väčšine prípadov bývajú tieto rastliny viac široké ako vysoké. Patria sem hlavne druhy Juniperus sabina, Juniperus chinensis (niektoré odrody) a kríženci zo skupiny Juniperus x media. Zvlášť tie posledne menované sa predávajú v pomerne veľmi bohatom sortimente. Rozdiely medzi jednotlivými odrodami nemusia byť príliš veľké - sú najmä vo farebnosti - od čisto zelenej, cez slabo žlté, výrazne zlaté, až po šedomodré odtiene. Tieto druhy borievok sa vyznačujú obrovskou vitalitou a pomerne bujným rastom. Zvlášť v minulosti boli hojne využívané vo verejnej zeleni a na spevňovanie svahov. Vysádzali sa preto na veľké plochy, podobné uplatnenie môžu mať v svahových partiách súkromných záhrad. Pri takomto spôsobe výsadby sa dáva obvykle 1 rastlina na štvorcový meter. Pri použití týchto borievok treba trochu opatrnosti. Práve medzi nimi sa nachádzajú niektoré druhy a odrody, ktoré se hostiteľmi hrdzy hruškovej. Je to hlavne druh Juniperus sabina a Juniperus chinensis, prípadne ich odrody.

 

Foto č. 1 - Juniperus x media 'Gold Soureign'

Foto  č. 2 - Juniperus x media 'Gold Coast'

Foto č. 3 - Juniperus x media 'Mint Julep'

Foto č. 4 - Juniperus x media 'Old Gold'

Fotoč. 5 - Juniperus x media 'Gold Star'

Foto č. 6 - Juniperus x media 'Pfitzeriana'

Foto č. 7 - Juniperus sabina

Juniperus - česky jalovec, slovensky borievka - kríkové kultivary
Juniperus - česky jalovec, slovensky borievka - kríkové kultivary
Juniperus - česky jalovec, slovensky borievka - kríkové kultivary
Juniperus - česky jalovec, slovensky borievka - kríkové kultivary
Juniperus - česky jalovec, slovensky borievka - kríkové kultivary
Juniperus - česky jalovec, slovensky borievka - kríkové kultivary