Je čas listov - naplňte svoje kompostéry !

03.10.2021
Je čas listov - naplňte svoje kompostéry !

Listy stromov i kríkov patria k najväčšiemu bohatstvu, ktoré príroda ponúka zadarmo každému, kto má záujem. Netreba sa ho báť ani mu nič vyčítať. Keď opadá lístie zo stromov, nenápadne sa premení na cenný zdroj potravy tých najmenších pôdnych organizmov. Vďaka nim sa lístie postupne mení na krásnu organickú hmotu podobnú pôde. Lístie zo stromov môžete smelo dávať do klasického kompostéra v zmesi s inými organickými materiálmi. Jeden z kompostérov ale môžete vyčleniť výhradne iba pre listy. Z listov vznikne tzv. listovka - kompostová zemina nádhernej štruktúry, ktorá sa dá použiť ako cenná prísada do bežnej zeminy, i ako výborný prostriedok pre vylepšenie piesčitej pôdy či vyľahčenie ťažkej ílovitej zeminy.

Je čas listov - naplňte svoje kompostéry !
Je čas listov - naplňte svoje kompostéry !
Je čas listov - naplňte svoje kompostéry !