Jak zmírnit následky horkého počasí

04.08.2018
Jak zmírnit následky horkého počasí

V těchto dnech (ale i ve stejných dnech posledních let) nás stále více trápí sucho a velké horko, které trvá v kuse už mnoho dní. Toto počasí neškodí jenom nám lidem, ale živočichům, rostlinám a přírodě obecně.

Běžný majitel zahrádky sotva dokáže ovlivnit světovou produkci skleníkových plynů, ale i na vlastní zahradě má možnosti, jak co nejlépe zmírnit dopady horkého počasí na živé organismy v tomto prostředí.

Aktuálně :

  • Zalévat pokud možno ráno – to je půda nejchladnější, jsou nejmenší ztráty přirozeným odparem, rostliny vodu v tomto období přijímají nejlépe, navíc se zásobí vodou ve chvíli, kdy ji nejvíce potřebují.
  • Snížit zatížení trávníků na minimum.
  • Zastavit, nebo alespoň omezit sečení trávníků na nezbytné minimum. Když už je nutné trávníky sekat, tak potom na nejvyšší možnou výšku. Čím níže bude trávník posečený, tím je zranitelnější.
  • Extenzivní porosty trávy (týká se i veřejné zeleně), zejména pokud nejsou příliš vysoké nechat v tomto období růst bez zásahu. Vyholování povrchu půdy zhoršuje podmínky pro život a urychluje další ztráty vody z půdy.

Preventivně :

Hodí se vědět – rostliny spotřebovávají sluneční energii pro fungování svého organismu. Stejně jako člověk potřebuje jídlo, rostlina potřebuje slunce. Sluneční energii potřebuje drobná pampeliška, rybízový keř i velký strom. Z pohledu spotřeby energie je vzrostlý strom to nejlepší, co vás může potkat. Díky tomu je ve stínu pod stromem nižší teplota než za stejných podmínek pod stínem slunečníku. Ovšem i malé rostliny to umí – proto povrch louky, trávníku, či záhonu s jahodami není nikdy tak horký, jako povrch asfaltu, písku, či drobných drcených kamínků. Kdo byl v plném létě na písečné pláži, jistě ví o čem je řeč. Proto:

  • Vysaďte si na zahradě více dřevin, které mají šanci narůst do velkých rozměrů, pečujte o ně a nechte je do těchto rozměrů i vyrůst. Stejné pravidlo patří pro městské samosprávy – VYSAZUJTE A PEČUJTE.
  • Snažte se minimalizovat přítomnost vysušujících materiálů, kde jejich použití není nutné. Betonové prvky (ploty, tvarovky, svahovky, zámková dlažba) umí akumulovat teplo tak, že v jejich bezprostřední blízkosti bývá ještě vyšší teplota, než jinde. Když už je máte a je to trochu možné, zkuste je nechat obrůst zelení. Ta funguje jako přírodní chladič a funguje bez velké lidské péče a bez nutnosti dodávat pohonné hmoty či elektrickou energii.
  • Když je to trochu možné, vyhněte se příliš tmavým povrchům použitých materiálů. Čím tmavší povrch, tím větší teplota v bezprostřední blízkosti. Platí to i u květináčů, čím tmavší, tím jsou podmínky pro rostliny horší.
  • Rostliny pěstované v nádobách v extrémním horku – pokud je to možné – dejte blízko k sobě. Sami si vytvoří mikroklima, které jim lépe umožní přestát lépe, jako kdyby každá rostlina byla umístněná samostatně.

Jestli je to trochu možné rozložte po zahradě různé nádoby s vodou a doplňujte je prosím. Dejte je do různých výškových úrovní, aby se v bezpečí mohly osvěžit různé druhy živočichů – pro nás lidi je to drobnost, pro zvířata otázka přežití.