Dřín jarní - Cornus mas

05.03.2017
Dřín jarní - Cornus mas

Dřín jarní (Cornus mas, slovensky drieň obyčajný) máme někdy tendenci radit k netradičním druhům ovoce. Je to možná dané tím, že se trochu vracíme ke svým vlastním kořenům. Dřín je ale ovocem velmi tradičním, jeho plody byly od dávných dob jako ovoce často využívané. Jsou obvykle dost kyselé, a pokud se nekonzumují zcela zralé, mají často příkrou chuť. Dřín je ovšem i velmi ozdobnou dřevinou, která v ideálním prostředí může dorůst až do výšky kolem 7m, obvykle však tvoří keře v rozpětí od 2 do 3m. Tento dřín se vyznačuje velmi raným kvetením – podle aktuálních podmínek začíná nakvétat místy už od konce února. Jeho květy jsou prvním potravinovým zdrojem pro včely, proto je cennou včelařskou dřevinou. Žlutá soukvětí se obvykle objevují v hojném počtu. Od konce léta plodí, plody mohou být různě velké i různě chuťově výrazné. Po sběru je dobré nechat je pár dnů odležet, aby se částečně vytratila jejich kyselost. V místech hojného výskytu se z plodů dělá pálenka.

Dřevo dřínu je velmi tvrdé – dokonce je těžší než voda. Proto je velmi trvanlivé, zejména v minulosti bylo hojně využívané na výrobu dřevěných součástek, které byly velmi namáhané a musely vydržet bez opravy mnoho let.

Dřínům se daří na slunečných stanovištích, nejlépe v propustné půdě s vyšším obsahem vápníku. Jsou však překvapivě přizpůsobivé a celkem dobře prosperují i v jiných půdních typech.

Dřín jarní - Cornus mas
Dřín jarní - Cornus mas
Dřín jarní - Cornus mas