Daboecia

07.09.2017
Daboecia

Je doba vresov a v bohatej ponuke záhradných centier sa môže objaviť ešte jedna rastlina, ktorá je na prvý pohľad trochu iná ako vresy a vresovce, ale predsa je s nimi blízko príbuzná. Je to Daboecia, niekedy ľudovo nazývaná ako „írsky vres“. Toto pomenovanie nie je celkom presné, pretože rastlina sa prirodzene vyskytuje po celom západoeurópskom pobreží – od Portugalska až po Severné Írsko. Vyznačuje sa výraznými zvončekovitými kvetmi, ktoré sú nápadnejšie ako u vresovcov či vresov. Daboecia bola pomenovaná pravdepodobne po najmladšom synovi welšského náčelníka menom Dabeoc. Pri pomenovaní rastliny boli pravdepodobne prehodené hlásky e a o, čím sa meno rastliny trochu líši.

Daboecie sa považujú za rastliny, ktoré sú o niečo citlivejšie ako vresy – preto sa odporúča vysadzovať ich na viac chránené miesta vo vresovisku, prípadne ich na zimu zakrývať čačinou. Po dobrom zakorenení sa ich odolnosť voči zimnému počasiu výrazne zníži.

Daboecia
Daboecia