"Chelsea chop" je špeciálny letný rez trvaliek.

25.05.2020

V poslednej dekáde mája (května) sa na niektorých trvalkách prevádza na prvý pohľad pomerne brutálny, ale dôležitý zásah. Ide o skracovanie výhonov zhruba o jednu tretinu. Tento rez sa robí iba u niektorých druhov, najmä tých, ktoré kvitnú v druhej polovici leta a na jeseň. Zrezanie špičiek výhonov sleduje 2 ciele. Po prvé, udržať rastliny kompaktnejšie, po druhé predĺžiť dobu ich kvitnutia. Ak ide o kvitnutie, tak sa skracuje iba časť výhonov. Tým sa dosiahne toho, že neskrátené výhony vykvitnú vo svojom prirodzenom čase, tie, ktoré skrátené boli, tak o niekoľko týždňov neskôr. Napríklad u vysokých letných floxov (Phlox - česky plaménka) sa týmto podarí predĺžiť kvitnutie až do septembra. V prípade skrátenia všetkých výhonov sa dosiahne finálne nižšieho vzrastu rastliny. Týka sa to napríklad vysokých rozchodníkov, helénií (záplevák), jesenných astier či mnohých ďalších druhov. Tento rez sa oficiálne nazýva "chelsea chop", v prípade záujmu sa k nemu dá vyhľadať dostatok podrobných informácií. Ak sa urobí včas (cca do konca mája), nemusíte sa báť, rastlinám to neublíži.