Chamaecyparis ( cypřišek ) - zatím jen všeobecně.

02.01.2022
Chamaecyparis ( cypřišek ) - zatím jen všeobecně.

Cypřišky bývají velmi často zaměňovány s rodem Thuja, za tújky se mimochodem považují i další rody. Při bližším pohledu do nitra rostliny se ale ukazuje, že mají úplně jiné znaky než túje. Také mohou mít i jiné nároky, takže rozeznávat je, má význam. Cypřišky jsou zahradnicky velmi důležitou skupinou dřevin. Pocházejí z Východní Asie a Severní Ameriky. I druhy z různých oblastí se v nárocích trochu liší. Existuje celkem 6 druhů a kolem 500 odrůd, typů a poddruhů. Dva druhy z celkových 6 jsou zahradnicky nevýznamné, dva naopak velmi významné jsou. Je to cypřišek tupolistý(Chamaecyparis obtusa) z Asie a cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana) ze Severní Ameriky. Středně významné a občas používané jsou druhy označované jako Chamaecyparis pisifera a Chamaecyparis thyoides. Cypřišky mohou nabídnout prakticky všechno, co můžeme od jehličnanů vyžadovat. Rozličné barvy, textury a hlavně velikosti. Mezi cypřišky najdeme mnoho malých a kompaktních odrůd, i velké mohutné stromy, které ve své domovině mohou růst výše než do 50 m. Nejdůležitější cypřišky si představíme samostatně v nejbližších dílech našeho seriálu.