A tuhle znáte? Bájná mandragora

18.07.2017
A tuhle znáte? Bájná mandragora

A tuto znáte?

Bájná mandragora

Zřejmě není mnoho rostlin, které jsou tak podivné, rozporuplné a tajemné, jako bájná mandragora. Tato mystická rostlina patří do čeledi lilkovitých, stejně jako brambor, rajče či zlověstný blín nebo rulík. Pochází z jihovýchodní Evropy a severní Afriky, ale pro její podivné účinky, sláva této rostliny brzo překročila hranice svého výskytu. Předmětem zájmu je její kořen, který tvarem trochu připomíná postavu člověka. Obsahuje látky, které ovlivňují lidskou duši, má halucinogenní i psychotropní účinky. Některé národy ji používají jako rostlinu čarodějní, ale i jako osvědčenou bylinu lásky. Kořen mandragory je ale silně jedovatý, takže hranice mezi láskou, extází a smrtí je velmi křehká.

Nakonec ještě jeden citát z knížky Byliny lásky od Christiana Rätsche:

"Rumunsko je zemí, kde se dodnes zachoval kult mandragory, ovšem bez legendy o mužíku ze šibenice a bez rituálu sbírání mandragory pomocí uvázaného psa. Mandragora jako bylina života a smrti a je pokládána za erotickou bylinu par excellence : vzbuzuje láskyplné touhy, vede milence ke sňatku a plodnosti. Má magickou moc rozmnožovat veškeré jmění. Je pramenem lásky (plodnosti) a blahobytu." Konec citátu.

A věřte prosím, vybrali jsme ten nejjemnější popis této podivné byliny. Další texty jsou tak silné, že by byly publikovatelné jenom pro plnoleté a ještě k tomu po 22.hodině.