Previous Page  6 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 36 Next Page
Page Background

I během zimy může být ve

venkovní zahradě hezky! Na

její krásu je ale třeba mys­

let už při zakládání. Kdo

tak učinil, může si zim­

ních efektů užívat plnými

doušky rok co rok. Rost­

lin, které jsou nejkrásněj­

ší právě v zimním období,

není málo. Významnou

okrasu zahrady tvoří i ty

druhy, které mají zajímavou

kůru či borku. Ta se může

projevovat nejenom u sta­

rých stromů, ale i u někte­

rých keřů, které tento efekt

naopak nabízejí ve svém

raném věku.

Dřeviny

6

KRASAVCI

V ZIMNÍ ZAHRADĚ