Previous Page  4 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 36 Next Page
Page Background

4

Sezóna

LETNIČKOVÁ

ROMANTIKA

O romantickom domove

sníva nejedna žena a neje­

den chlap svojej žene toto

prianie s radosou pomáha

naplni. K romantickému

domovu patria kvetiny,

ktoré vnášajú do býva­

nia fenomén premenlivej

krásy, pestrosti a niekedy

i vône. Kvetiny, na rozdiel

od neživých prvkov, vná­

šajú do bývania ešte jeden

významný prvok – udskú

starostlivos.