Previous Page  2 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 36 Next Page
Page Background

Úvodník

Začíná nám další rok! Podle čínského

kalendáře rok Ohnivého kohouta. Má

prý symbolizovat vítězství a úspěchy,

jichž se dosáhne pílí, trpělivostí a tvr-

dou prací. Přináší nové pobídky osudu

a zároveň je odvážný a dovolí nám více

riskovat.

Také naše sdružení Zahradní centra CS

je na rok 2017 připraveno, již od pod-

zimu pro vás chystáme velkou řadu no-

vinek a nových výzev, protože zahrada

a zahradnická profese je věčný boj – boj

s živly, plevely, trendy a náladami našich

zákazníků.

Odrazem všeho toho, co vám v našich

zahradních centrech přinese rok 2017, je

časopis TIP. A jaká tedy bude předjarní

sezóna? Plná rychlených cibulovin, pri-

mulí a prvních výsevů!

Přinese změny v oblasti pravidelných

předjarních postřiků, protože kvůli le-

gislativním změnám nás řada tradičních

postřiků opouští. Rádi vám s nimi pora-

díme.

Často přehlížená část roku z pohledu za-

hrádkářů je hlavní sezónou pro některé

rostliny, které doslova kralují na sněhu,

trvalky, keře i stromy. Seznamte se s nimi

prostřednictvím našeho časopisu a na-

šich prodejen.

Únor je také jednou z hlavních sezón pro

orchideje. Můrovce (Phalaenopsis) se již

v našich domácnostech zabydlely, znáte

ale i jejich další druhy?

Neopomeneme ani medvědí česnek, je-

den z nastupujících hitů posledních se-

zón. Proč jej v našich prodejnách zakou-

píte jen brzy na jaře a jak jej použít?

Doufáme, že vám časopis TIP bude slou-

žit jako příjemný rádce a průvodce ro-

kem a sezónní nabídkou našich zahrad-

ních center.

A je náš společný rok 2017 plný zdraví,

pohody, štěstí a úspěchů – prostě takový,

jaký jej symbolizuje Ohnivý kohout!

Marie Hubálková Matúšů

vedoucí redakční rady

ZAJÍMAVOSTI

Záhradnícke práce v predjarí

 je čas vekého záhradného upra-

tovania, odstraňujte uschnuté

vňate trvaliek, ak boli cez zimu

ešte na záhone

 podobné vyčistenie si žiada i jaho-

dová hriadka

 ak máte na záhrade kríky, ktoré

chcete zmladzova alebo tvarova,

môžete v priaznivom počasí zača

s rezom

 v teplejšom a suchom počasí sa

venujte údržbe trávnika, vyhrabte

z neho uschnuté steblá, mŕtve

listy a mach

 po vyhrabaní neživej hmoty

z trávnika môžete zača s vertiku-

táciou (prerezanie trávnika, ktoré

zabezpečí jeho prevzdušnenie) –

je tiež potrebné počka si na

dobré počasie a na to, aby trávnik

nebol na povrchu príliš mokrý

 môžeme zača s údržbou živých

plotov

 je možné presadzova opadavé

druhy kríkov, na túto činnos

musí by rozmrznutá pôda, ale

kríky ešte nesmú ma narastené nové

listy

 je možné zača aj s presadzovaním

a množením niektorých trvaliek, týka

sa to druhov, ktoré sa rozmnožujú

delením (astry, rudbekie, funkie,

heléniá, ...)

 pomaly ožíva zeleninová záhrada,  

v závislosti na počasí môžeme už

pracova s pôdou, prevádza prvé

hnojenie a vysieva prvé zeleniny –

hlavne petržlen a mrkvu

 v domácom prostredí vysievame

alebo už presadzujeme tie druhy

zelenín, ktoré majú dlhú vegetačnú

dobu (paprika, celer)

 je ideálna doba pre údržbu a presad-

zovanie izbových rastlín

 niektoré druhy izbových rastlín mohli

narás do príliš vekých rozmerov,

ak znášajú razantné skrátenie,

môžeme ho previes práve v tomto

období (niektoré druhy rodu

Ficus,

Scindapsus, Diefenbachia,

Dracaena,

...)

Banánovník

Maoli Maoli, Kolale, Chuchu Chichi – to nejsou za-

klínadla z knihy afrických kouzelníků, ale názvy

odrůd banánovníku. Existuje více než 70 druhů

banánovníků a pěstuje se více než 500 odlišných

odrůd s různými možnostmi využití. Plody někte-

rých se konzumují začerstva, jiné se vaří, pečou,

smaží nebo používají k výrobě škrobu či mouky.

Některé nejsou jedlé, ale mohou se využívat jako

rostliny textilní, stavební, ozdobné či jinak užitečné.

Palma s trny

V podrostu tropického pralesa v Indonésii roste zvláštní

palma –

Salacca zalacca

. Slupka jejích plodů připomíná

kůži hada a dužnina je prý jedlá a chutná. Aby se k nim

nedostal kterýkoliv obyvatel pralesa jen tak lehce, všechny

kmínky této palmy jsou opatřeny celou řadou trnů směřu-

jících na různé strany. Jejich funkce je zcela jasná – zabránit

narušitelům, aby si jen tak volně mohli sbírat chutné ovoce.