Previous Page  10 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 36 Next Page
Page Background

xxx

10

Sezóna

Vydejte se do zahradního cen-

tra a přeskočte sezónu – jsou

tam první poslové jara a čekají

na vás!

Rychlené cibuloviny

se

objevují na pultech někdy ko-

lem Vánoc a po právu se nově

zařazují mezi vánoční květiny,

zejména hyacinty. Můžete si je

pořídit jednotlivě, ve skupinkách

nebo rovnou v kompozicích.

Od ledna se pak začínají objevo-

vat narcisky, tulipány, modřence,

ladoňky, ale i sněženky, krokusy a ble-

dulky.

Až si rychlené cibuloviny přenesete

domů, nechte je nejprve aklimatizovat

v chladnější místnosti. Po jednom či dvou

dnech je pak můžete umístit do vyhřáté

místnosti a těšit se z jejich krásy. V teplo-

tách kolem 15 stupňů samozřejmě vydrží

kvést nejdéle, je to jejich přirozené prostře-

dí. Zálivka by měla zamezit vyschnutí sub-

strátu, ale rostlinky nepřelévejte, cibule by

pak místo kvetení mohly zahnívat.

Pokud to venkovní teploty dovolí, je mož-

né vysadit rychlené cibuloviny i do oken-

ních truhlíků. Nesmí ale mrznout po celý

den a teploty by neměly klesat výrazně

pod nulu. Pak cibuloviny pokvetou i celý

měsíc.

I když jsou rychlené cibuloviny pouze

sezónní květinou, vydrží vás v interiéru

PRVNÍ POSLOVÉ JARA

VE VAŠICH DOMOVECH

Každý rok, těsně po Váno­

cích, začínám vyhlížet jaro.

Zima je sice fajn, sněží,

mrzne, děti se radují, ale

já mám ráda barvy – ze­

lenou, žlutou, červenou…

Co dělat, když mám před

sebou stále několik mě­

síců čekání? Co poradit ne­

šastníkům, kteří tak jako

já trčí ve střední Evropě

a fandí každému pupenu

cibulky, aby už vyrašil ze

země?