Previous Page  3 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 32 Next Page
Page Background

3

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI 

|

 LÉTO2018

|

www.zahradnicentra.eu

Show. Jenom v rámci oslav jistého výročí

byla jejich přítomnost povolena v roce

2013, ale jenom pro tento jubilejní ročník.

Malí skřítci toho využili a na výstavě se

objevili v četném množství. Zaujalo to

i novináře, kteří malým strážcům podzemí

a zahrad udělali sice krátkou, ale intenziv­

ní reklamní kampaň.

Podivná spolupráce

V jihovýchodní Asii roste zajímavá epi­

fytní rostlina

Hydnophytum formicarum

.

V dolní části vytváří na první pohled po­

divnou, ztlustlou část, která se nazývá

caudex. Obsahuje četné komůrky různých

velikostí, v nichž sídlí populace mravenců,

kteří s rostlinou spolupracují. A vycháze­

jí s ní velmi dobře. Rostlina mravencům

v těchto dutinkách nabízí exkluzivní a bez­

pečné bydlení, mravenci za odměnu rost­

linu chrání před jiným hmyzem, který by jí

mohl způsobit škodu. Je to sice podivná,

ale léty prověřená spolupráce výhodná

pro obě strany.

Korten

V posledních letech se v zahradním

prostoru objevuje nový, na pohled za­

jímavý prvek. Je to korten, zvláštním

způsobem upravená ocel, která po vy­

stavení venkovním podmínkám vytvoří na

povrchu zvláštní patinu rezavého typu.

Tato patina chrání vnitřní, podpovrcho­

vou vrstvu oceli před opravdovou korozí.

Rezatý vzhled této oceli je v něčem do­

cela magický. Působí trochu překvapivě,

ale ve většině případů také velmi ele­

gantně. Z kortenu se proto vyrábějí třeba

ohniště, květináče, různé plastiky, zástě­

ny i ploché siluety věcí i postav. Kdo by

to před lety řekl, že někomu na zahradě

učaruje rezatý vzhled některých prvků!

Ale stalo se – a nutno uznat, že v mnoha

případech kortenové předměty vypadají

opravdu dobře.

Půdopokryvné rostliny

V zahradách i parcích často řešíme

stejný problém – jak zařídit, aby nám všu­

de nerostl plevel, který se musí neustále

odstraňovat. Místo různých sítí, plachet

a mulčovacích materiálů pro tento účel

nejlépe poslouží půdopokryvné rostli­

ny. Jejich výsadba je sice v krátkodobém

horizontu vnímání dražší než výše zmíně­

né prvky, ale má také mnoho výhod. Po

zapojení porostu do souvislého celku se

četnost údržby snižuje, až se dostane do

minimálních hodnot. Dlouhodobě takto

realizované výsadby šetří hodně času

a tím i finančních prostředků. A co je důle­

žité – vypadají hezky!

Zahradní trpaslík

Měsíček

Hydnophytum formicarum

Půdopokryvné rostliny

Korten