Previous Page  28 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 32 Next Page
Page Background

28

Záhradníctvo Horváth

– Moyzesová 46, 900 28 Ivanka p. Dunaji

Tel.:

+421 903 742 605

– Hlavná 71, 927 01 Šaľa

Tel.:

+421 903 261 284

www.zahradnictvomh.sk

SLOVFLÓRA, s.r.o.

Kohányho 97, 935 21 Levice

Tel.:

+421 366 312 357

www.slovflora.sk

Isola Bella s.r.o.

952 01 Žitavce 149

Tel.:

+421 905 417 807

www.isolabella.sk

HadzimaPlant, s.r.o.

Hlavná 1A/1011, 919 51 Špačince

Tel.:

+421 905 622 197

www.hadzimaplant.sk

Záhradníctvo Vaňo s.r.o.

M.R.Štefánika 1817/29, 026 01 Dolný Kubín

Tel.:

+421 903 503 294

www.zahradnictvovano.sk

Agroservis Stupava

Hviezdoslavova 74, 900 31 Stupava

tel.:

+421 265 935 729

www.agro-servis.sk

Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan

958 53 Skačany 567

Tel.:

+421 908 600 120

www.sujan.sk

Záhradníctvo ROYAL GARDEN

Barčianska 137, 040 17 Košice – Barca

Tel.:

+421 905 871 266

www.royal-garden.sk

Záhrady Dobrá Niva s.r.o.

Slobody 5, 962 61 Dobrá Niva

Tel.:

+421 455 382 579

www.zdn.sk

Záhradníctvo SADEX –

Ing. Rastislav Feriančik

Duklianska 19/B, 080 01 Prešov

Tel.:

+421 51 772 12 05

www.zahradnictvosadex.sk

ProVobis

facebook.com/zahradnicentra.cs www.zahradnicentra.eu

TIP zahradních center CS. LÉTO 2018.

Vydává Zahradní centra CS, obchodní družstvo, Josefodolská 352,

293 01 Mladá BoleslavDebř. IČO: 2836121.

Vydavatelský servis: PRO VOBIS, s.r.o. • Grafická úprava: Sandra Fridrichová

Vyšlo v Mladé Boleslavi 11. 6. 2018 • Evidenční číslo MK ČR E 16357

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

28