Previous Page  21 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 32 Next Page
Page Background

21

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI 

|

 LÉTO2018

|

www.zahradnicentra.eu

rozrastaním sa a po čase dokonalým za­

pojením záhonu bez buriny.

Trvalkový záhon vyžaduje aspoň na

jar a niekedy v priebehu sezóny vyplieť

od burín. Jedná sa hlavne o prvé roky od

založenia záhonu, kým sa trvalky v záhonu

dokonale zapoja a nedajú tak šancu buri­

nám. Odporúčaná hustota výsadby trva­

liek je asi päť rastlín na meter štvorcový

v závislosti od veľkosti trvalky – menšie,

pokryvnejšie druhy môžete vysadzovať

hustejšie. Ak sa jedná o dominanty, tie

použite ojedinele a podsaďte ich men­

šími druhy. Aby plocha vyzerala ucelene

a aj z diaľky vytvárala kompaktnú hmotu,

použite z jedného druhu vždy viac rastlín.

Rastliny treba počas sezóny výdatne

zalievať. V prvom roku môžete voľnu plo­

chu medzi trvalkami pokryť mulčom, ale

ani to nie je pravidlom. Pri vhodnom spo­

ne a výsadbe trvalky veľmi rýchlo zapoja

a nebudete potrebovať ani mulč.

Trvalky sa vám

už po roku odvďačia

svojou krásou

a prirodzeným

vzhľadom. Vaša záhrada

ožije a nadobudne

farby a premenu počas

celého roku.