Previous Page  20 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 32 Next Page
Page Background

20

V prvom rade si vyčleňte takú časť zá­

hrady, ktorá bude odpovedať vybranému

sortimentu trvaliek a ich nárokom. Môže

to byť slnečný záhon, mierne zatienený

záhon s dominantným solitérom alebo zá­

hon v tieni. Podľa toho, aké miesto máte

k dispozícii, budete vyberať trvalky. Aby

záhon vyzeral prirodzene, treba robiť

rozvoľnenú výsadbu alebo istým spôso­

bom štylizovaný lúčny porasť s kontras­

tom. Treba sa tiež rozhodnúť, v akých

farebných kombináciách záhon budete

tvoriť. A to je už na vašom vkuse, či to

bude napríklad čisto modrý záhon, biely,

alebo budete modro kvitnúce rastliny

kombinovať s tými, ktoré majú kvety ružo­

vé či žlté.

V trvalkovom záhone je vhodné pou­

žiť solitéru, ktorá bude tvoriť nosný bod

kompozície. Odtiaľ budete trvalky sadiť

od najvyšších dominantných po nízke až

pôdopokryvné, ktoré vámzáhon olemujú.

Veľmi dôležité je pripraviť si pôdu

pred výsadbou. Zásadne neodporúčam

používanie netkanej textílie v trvalko­

vých záhonoch, pretože bráni rastlinám

v prirodzenom rozrastaní. Mnohom

vhodnejšie, aj keď zdĺhavejšie a namá­

havejšie, je odburinenie manuálne alebo

s pomocou herbicídu. Pôdu treba zryť

aspoň na hĺbku rúča a zapracovať orga­

nické, dlhodobo pôsobiace hnojivo.

Trvalky sa vám odvďačia prirodzeným

Založte si

trvalkový záhon

Určite budete somnou súhlasiť, že do našich

záhad sa vracajú ruže, lupinusy, pivonky

a všetky zabudnuté trvalky zo záhrad našich

starýchmám. Novinkou nie sú ani levandule

či floxy. Aby ste však dosiahli kvitnúci záhon,

ktorý vámbude robiť radosť počas celého

roka, treba dodržať aspoň niekoľko zásad.

TEXT A FOTO

Ing. Kvetoslava Dinis

Mäsiarová,

Isola Bella s.r.o.

AKO NA TO