Previous Page  17 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 32 Next Page
Page Background

17

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

|

LÉTO2018

|

www.zahradnicentra.eu

Mnohí z majiteľov záhrad prirodzene

túžia spájať oba aspekty a túžia vodu mať,

cítiť ju a vidieť, dotýkať sa jej a počúvať

jej ševelivé piesne. Preto na záhradách

vznikajú jazierka ozdobné i kúpacie, bazé­

ny i potôčky. Tieto vodné prvky sú veľmi

pôsobivé, ale niekedy nie je možné ich

na záhrade vybudovať. Dôvodov môže

byť viac – financie, technické riešenie či

nedostatok priestoru. Na malých záhra­

dách sa bežné vodné prvky ako jazierka

či potoky budujú len veľmi zložito, často

na úkor iných prvkov. Voda však môže

existovať na záhrade v rôznych formách

a štýloch. Niektoré z nich sú pritom pries­

torovo veľmi skromné a dajú sa preto vy­

budovať aj na tých najmenších záhradách,

dokonca aj na terasách a balkónoch.

Aj tieto drobné a skromné vodné prv­

ky vedia vytvoriť pocitovo veľmi silný

zážitok, ale to nie je jediný dôvod, pre­

čo sa púšťať do ich budovania. Takmer

každý vodný prvok na záhrade má aj silný

ekologický dopad na životné prostre­

die. Voda na záhrade ovplyvňuje mikro­

klimatické pomery miesta, zvyšuje vlh­

kosť vzduchu, čím umožňuje existenciu

a pestovanie rastlín s vyššími nárokmi na

vlhkosť. Niektoré vodné prvky dokážu

byť zdrojom „pitnej“ vody pre drobných

obyvateľov záhrady. V tejto súvislosti

často hovoríme o pítkach pre vtákov,

ale skromnú hladinu vody pre život po­

trebujú aj iní obyvatelia záhrady – drob­

né cicavce i hmyz. Možno by sme ešte

pred pár rokmi nepremýšľali o tom, že

máme na záhrade podporovať aj hmyz,

keď námmnohé druhy prinášajú zdanlivo

viac starostí, ako radostí. Hmyz ale tvorí

súčasť krehkej rovnováhy prírodných síl

každej záhrady.

Vytvorenímvodného

prvku dosiahneme viac

ako iba pocitu radosti

z peknej veci. Každá hladina

či tečúca voda na záhrade

ma zmysel, je spojujúcim

prvkomkrásy s ekologickou

rovnováhou. Tak nech to

u vás pekne zurčí, tečie,

kvapká i šumí.