Previous Page  15 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 32 Next Page
Page Background

15

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

|

LÉTO2018

|

www.zahradnicentra.eu

‘Evereste’, v jarnom období bohato kvit­

nú bielymi kvetmi, na jeseň rastliny zdobí

množstvo drobných oranžových plodov.

Ligustrum

vtáčí zob

(česky ptačí zob)

Tradičná drevina používaná pre živé

ploty veľmi často. V našich podmienkach

sa používajú najčastejšie druhy

Ligustrum

vulgare

a

Ligustrum ovalifolium

. Oba druhy

sú rovnako hodnotné.

Ligustrum ovalifo­

lium

je stálozelený, v silných zimách, alebo

pri mladých rastlinách sa ale stáva, že listy

rastlina v pude sebazáchovy na zimu zho­

dí.

Ligustrum vulgare

je opadavý druh, ale

jeho kultivar ‘Atrovirens’ býva stálozelený,

alebo čiastočne stálozelený. Z vtáčieho

zobu sa dajú pomerne rýchlo dopestovať

živé ploty až do výšky okolo 2 m.

Carpinus betulus

– hrab

(česky habr)

Patrí k hlavným listnatým drevinám

používaným na dopestovanie listnatých

živých plotov. Je to dynamická drevina

s výbornou prispôsobivosťou k rôznym

pôdnym typom. Má vynikajúce regene­

račné schopnosti, a to aj zo starého dre­

va. Po výsadbe najprv zakoreňuje, až po­

tom začína prirastať nad zemou. Pôsobí

to dojmom, že dlho nechce rásť. Po zako­

renení ale rastie veľmi dobre. Veľmi často

si hraby ponechávajú uschnuté listy i cez

zimné obdobie, neplatí to ale absolútne

u všetkých kusov. Živé ploty z hrabu pod­

porujú existenciu drobného vtáctva na

záhrade.

Berberis –

dráč (česky dřišťál)

Pre založenie živých plotov sa v našich

podmienkach najčastejšie používa druh

Berberis thunbergii

, a to buď v základnej

zelenolistej forme, alebo červenolistý

kultivar

Berberis thunbergii

‘Atropurpu­

rea’. Pri zakladaní živého plota z dráčov

sa často chybuje tým, že sa rastliny vy­

sadzujú príliš ďaleko od seba. V tomto

prípade sa rozhodne nevyplatí šetriť na

množstve rastlín. Dráče rastú vázovitým

spôsobom, v dolnej časti býva rastlina

veľmi úzka. Ak sú rastliny vysadené v jed­

nom rade a ďaleko od seba, živý plot býva

v dolnej časti riedky. Dráče vysádzajte

najradšej v dvoch radoch, približne na

vzdialenosť okolo 30 cm.

Acer campestre

– javor poľný

(česky javor polní, babyka)

Náš pôvodný javor rastie prirodzene

v teplejších oblastiach Čiech, Moravy

i Slovenska. Vytvára veľké kríky až stred­

ne veľké stromy. Pre použitie v živých

plotoch je výborný. Vyznačuje sa veľkou

prispôsobivosťou ku klimatickým i pôd­

nym podmienkam. Má výborné regene­

račné schopnosti, dobre zvláda polohu

na slnku i v polotieni. Z javora poľného

sa dajú dopestovať i živé ploty vysoké

niekoľko metrov. Vďaka vidlicovitému

vetveniu vetvičiek poskytuje tento javor

ideálny priestor pre hniezdenie drobné­

ho vtáctva.

Fagus sylvatica

– buk lesný

(česky buk lesní)

Pestuje sa v základnej zelenolistej

forme, alebo ako červenolistý kultiviar

označovaný názvom

Fagus

sylvatica

‘Purpurea’. Bukom sa najlepšie darí vo

vlhkejších oblastiach, dobre zvládajú

i polohy vo vyšších nadmorských výš­

kach. Ak majú dobre priepustnú pôdu,

nezáleží na tom, či je kyslá alebo zásadi­

tá – v oboch typoch prosperujú rovna­

ko dobre. Buky pučia pomerne neskoro,

hlavné mladé rastliny môžu byť citlivé na

intenzívny slnečný svit, výborne znášajú

polotieň.

Fagus sylvatica

Carpinus betulus

Malus

Acer campestre

Swida alba