Previous Page  10 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 32 Next Page
Page Background

10

Půda, výživa, závlaha, mulč

Půda by měla být mírně kyselá, vlhká,

propustná a bez plevele. Po jarním řezu

rostliny přihnojte a kvůli udržení vlhkosti

a bezplevelného stavu půdu zamulčujte.

Přihnojovat můžete i později, zvláště po

odkvětu, max. ale do poloviny léta, poté

už jen hnojivem s obsahem draslíku. Záliv­

ku provádějte pravidelně jen dokud růže

nezakoření, po ujmutí stačí pouze za vel­

kého sucha.

Pěstování v nádobách

Malý objem půdy vyžaduje pravidel­

nou a důkladnou zálivku a výživu. Důleži­

tá je stabilní nádoba, drenáž a propustný

substrát. Květináč postavte na kamínky

nebo špalíky dřeva, aby nestál přímo na

zemi. Mezi půdou a okrajem nádoby by

měla být mezera 3 cm. Po jarním řezu při­

dejte k rostlinám plné hnojivo, během se­

zóny můžete přisypat listovku a přihnojit

tekutým hnojivem, příp. aplikovat listové.

Odstranění vlků

Růže se roubují na odolné podnože,

jejichž výhony jsou životaschopnější než

výhony naroubovaných odrůd. Pokud

tedy od kořenů vyrůstají tzv. vlky, je tře­

ba je co nejdříve odstranit, jinak mohou

nabýt převahy nad ušlechtilými výhony.

Odhrňte proto od kořenů půdu, planý

šlahoun uchopte a rázným trhnutím ho

celý odstraňte. Při pouhém odříznutí by

mohl vyrůst znovu.

Vyvazování pnoucích

U opor je nutné růže vyvazovat. K na­

taženým drátům můžete použít speciál­

ní svorky nebo provázek vyvázaný do

tvaru osmičky. Výhony musí mít prostor

k růstu – úvazky je nesmí škrtit a výhony

se nesmějí odírat o dráty. U vertikálních

solitérních opor růže vyvazujte tak, aby

rostly spirálovitě.

Správný řez

Všechny růže potřebují každoroční

řez v rozsahu daném jejich typem. Ston­

ky o síle do 1 cm stříhejte zahradnickými

nůžkami, do průměru 3 cm použijte nůžky

na živý plot a na silnější výhony vhodnou

pilku. Samotný řez musí vést asi 5 mm nad

vybraným očkem a mírně šikmo tak, aby

dešťová voda mohla stékat po řezu smě­

rem od očka. Nůžky musejí být ostré, jinak

budou konce řezu roztřepené a pohmož­

děné a budou se dlouho hojit, nemluvě

o možné infekci.

Většina záhonových růží – velkokvě­

tých i mnohokvětých, i jejich menší

verze – patiové, miniaturní nebo půdo­

pokryvné kvete opakovaně od léta do

podzimu. Květy vytvářejí na mladých vý­

honech, proto je nejlepší provádět řez

v období vegetačního klidu.

Keřové růže, resp. moderní keřové

a historické, kvetou obvykle naopak na

starém dřevě. Každoroční řez musí proto

udržovat rovnováhu mezi starými a nový­

mi výhony. Obecně platí, že růže kvetou­

cí jednou za sezónu se řežou po odkvětu,

opakovaně kvetoucí mimo sezónu.

Climbery kvetou zpravidla opakovaně

a řez se tedy realizuje mimo vegetační

období. Hlavní výhony se přitom vedou

co nejvíce horizontálně. Ramblery na­

opak kvetou jednou za rok na loňském

dřevě a řežou se po odkvětu. Cílem je

odstranit jednu třetinu odkvetlých vý­

honů.

Zvláštním přístup vyžaduje odstraňo­

vání odkvetlých květů, který zabrání rost­

lině v tvorbě semen, a tím ztrátě ener­

gie, a současně podpoří násadu dalších

květů. Odkvetlý květ vždy odstraňte i se

stonkem až k prvnímu vyvinutému listu.

U mnohokvětých růží odstřihávejte po­

stupně první odkvetlé květy a nakonec

celý trs – opět až k nejbližšímu vhodně

směrovanému očku v paždí listu.

Všechno

něco stojí

I krása růžových květů je

vykoupena odpovídající

péčí. Aby růže zdravě rostly

a bohatě kvetly, vyžadují

patřičné podmínky, správnou

údržbu péči a vhodnou

ochranu.