Previous Page  4 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 40 Next Page
Page Background

4

OSVĚTLENÍ A PŘISVĚTLOVÁNÍ

ROSTLIN

Jednou ze základních podmínek exi­

stence zelených rostlin je dostatek

světla, které podmiňuje fungování

fotosyntézy. Tam, kde chybí dosta­

tek denního světla, musí se nahradit

světlem umělým. Tomuto procesu

se říká přisvětlování a v zahrad­

nické praxi se používá už dlouhou

dobu. Až v posledních letech se

technologie přisvětlování vyvinuly

a zlevnily tak, že začínají být dostup­

né i pro domácí pěstování. Lze tak

pěstovat řadu rostlin i ve tmavých

interiérech s přirozeným nedostat­

kem světla, nebo dokonce v úplně

tmavých místnostech, jako jsou

sklepy, garáže a dílny, pokud je tam

přiměřená teplota. V podobných

podmínkách lze pěstovat i některé

druhy zeleniny a bylinek. V souvis­

losti s nároky rostlin je ale třeba

vědět, že ne každé světlo je pro ně

vhodné – osvětlení ze stolní lampy

nebo lustru v obýváku rozhodně

rostlinám nijak nepomůže.

ROSTLINY KRÁTKODENNÍ

A DLOUHODENNÍ

Světlo rostlina nepotřebuje

pouze pro proces fotosyntézy,

ale i pro založení květenství. Při

založení květů u některých druhů

rostlin nehraje roli jenom inten­

zita slunečního svitu, ale i délka

dne. Rostliny, které zakládají květy

během dlouhého (letního) dne, se

nazývají rostlinami dlouhého dne

nebo jedním slovem dlouhodenní.

Do této skupiny patří třeba listový

salát, který se pěstuje hlavně v jar­

ním a podzimním období. Během

léta by „vybíhal do květu“, místo

aby rostl do listů. Další podobnou

rostlinou jsou třeba ředkvičky. Jak

salát, tak ředkvičky ale někdy v létě

na zahradě pěstujeme. Je to proto,

že existují některé kultivary, které

na dlouhý den nereagují tak citlivě

jako běžné odrůdy. Obvykle se tyto

odrůdy označují termínem „letní“

nebo celoroční. Opakem dlouho­

denní rostliny je rostlina krátkoden­

ní (rostlina krátkého dne). Tyto rost­

liny zakládají květy v období, kdy

se dny výrazně zkracují. Typickým

příkladem takové rostliny je třeba

vánoční hvězda nebo chryzantéma.

PLNÉ HNOJIVO

Plné hnojivo je takové, které obsa­

huje všechny základní živiny a někdy

i stopové prvky. Za nejdůležitější

živiny pro rostlinu se považuje dusík

(N), fosfor (P) a draslík (K). Když se

značky těchto prvků přečtou za se­

bou, najednou z toho máme NPK –

tedy jedno z plných hnojiv, které

máme k dispozici. Za plná hnojiva

se také považují hnojiva krystalická,

tekutá nebo speciální. Opakem pl­

ného hnojiva je hnojivo jednoslož­

kové. Jeho prostřednictvím dáváme

do půdy jenom některý z prvků

potřebných pro výživu rostlin.

ROSTLINA PANAŠOVANÁ

(VARIEGÁTNÍ)

Mnoho rostlin se vyznačuje vý­

raznými barevnými odchylkami na

listech. Když má rostlina na zeleném

listě bílou či žlutou kresbu různého

tvaru (skvrny, proužky, nepravidelné

plochy), říkáme o ní, že je panašo­

vaná neboli variegátní. Z hlediska

ozdobnosti bývají tyto změny

vnímány jako pozitivní, pro život

rostlin však mají konkrétní dopad.

Čím jsou tyto skvrny větší, tím méně

má rostlina chlorofylu. Ve vzácných

případech to pro rostlinu znamená

slabší vitalitu. Velmi často se také

stává, že rostlina s takto vybarve­

nými listy roste pomaleji nebo do

menších rozměrů než rostlina s listy

čistě zelenými.

Přisvětlování rostlin

Rostliny krátkodenní a dlouhodenní

Osvětlení rostlin

Rostlina panošovaná

Plné hnojivo

Zahradnická hantýrka

TEXT A FOTO

Pavel Chlouba