Previous Page  3 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 40 Next Page
Page Background

3

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI 

|

 JARO2018

|

www.zahradnicentra.eu

výborne znášajú stanovište na priamom

slnku, sú odolné k vysokým teplotám. Tiež

veľmi často platí, že si vedia lepšie poradiť

s dlhotrvajúcim nedostatkom vody.

Bielenie, etiolizácia

Nedostatok svetla má na rastliny ne­

priaznivý dopad, ich výhony sa predlžujú, sú

krehké, lámavé a náchylnejšie k poškode­

niu hmyzom i hubovými chorobami. Biele­

nie má ale v určitých prípadoch i pozitívny

dopad. U niektorých druhov listovej zele­

niny sa výhony bielia zámerne. Získajú tým

krehkosť a lepšiu chuť. Bielenie sa používa

napríklad u špargle, endívie, kardy, rebar­

bory alebo vňaťového zeleru. K bieleniu

sa často používa napríklad kartón, do kto­

rého sa bielené listy zabaľujú na niekoľko

dní pred plánovaným zberom. Na obrázku

je čiastočne vidieť keramická nádoba urče­

ná na bielenie. Má tvar úzkeho zvonu, ktorý

nemá dno. Prikrýva sa poklopom, aby sa

svetlo nedostávalo k rastline.

Wasabi

Slovo wasabi už počul skoro každý,

ale málokto videl, ako táto rastlina vlast­

ne vyzerá. Je to tradičná ázijská bylina,

ktorá sa používa podobne ako chren.

Rastie v chladnejšom, často podhor­

skom prostredí – obvykle v polotieni,

na brehoch horských potokov, často

priamo vo vode. Dorastá do výšky oko­

lo 30 cm. Vedecký názov rastliny je

Wa-

sabia japonica

, niekedy sa označuje ako

Eutrema wasabi

. V Japonsku sa wasabi

pestuje približne od desiateho storočia,

odtiaľ sa rastliny dostali aj do iných kra­

jín, všeobecne sa ale táto rastlina pova­

žuje za veľmi náročnú. Jej pestovanie je

zložité, wasabi potrebuje chladnú a čis­

tú vodu s primeraným množstvom živín.

Wasabi na ľudský organizmus pôsobí an­

tibakteriálne, posilňuje imunitný systém,

funkciu pečene, podľa niektorých štúdii

znižuje riziko vzniku rakoviny.

Z histórie georgín

Georgíny (

Dahlia

, jiřina) sú tradične pes­

tované rastliny, a tak by sme mohli prepad­

núť pocitu, že k našej záhradníckej kultúre

patria odvždy. Georgína bola objavená

v Mexiku až v roku 1784, o rok na to sa prvé

kusy dostali do botanickej záhrady v Madri­

de. Až roku 1791 bolapopísaná apomenova­

ná na počesť švédskeho botanika Andersa

Dahla. Prvá georgína mala malé kvety žlto­

červenej farby, ale tie boli malé a nie príliš

nápadné. Na začiatku georgínových dejín

stáli rôzne šľachtiteľské pokusy, niektoré

biedne, iné úspešné. Jedným z významných

pestovateľov georgín bol český farár Jan

Turek z Dašic, v roku 1835 inzeroval, že má

k dispozícii 771 odrôd. Georgína, podobne

ako aj iné rastliny prešli búrlivým vývojom,

zažili obdobie slávy, úpadku i renesancie.

V jednom období boli kvetinami najbohat­

šej spoločenskej vrstvy, ale neskôr sa do­

stali aj do záhrad bežných ľudí.

Rastliny so striebornými listami

Wasabi

Georgíny

Bielenie, etiolizácia