Previous Page  19 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 40 Next Page
Page Background

19

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI 

|

 JARO2018

|

www.zahradnicentra.eu

Je veľkou radosťou, ak v navrhovanej

záhrade môžem použiť celú plochu ruží

tzv. ružovej záhrady. V takomto prípade je

možné použiť zmes veľkokvetých aj záho­

nových ruží doplnených o ťahavé ako do­

minanty.

Je dávno prežité, že ruže musíme sadiť

do radov ako to bolo v minulosti. Vhodnou

kombináciou s inou trvalkou vytvoríte

čarovnémiesto. Veľmi vhodné je použiť

ako lem takejto ružovej záhradky buxus,

ktorý prekrýva spodné časti ruží a nad

myslenou kulisou vidíte len nádhernú

hru farieb kvetov. Tak isto je vhodné, ak

záhon ruží má zadnú kulisu vytvorenú

buď živým plotom, alebo existujúcou

výsadbou. Kvety tak lepšie vyniknú.

Vhodnou kombináciou doplnená

výsadba ruží okrášli záhon v ktorejkoľ­

vek časti záhrady. Takto môžete použiť

ako podsadbu alebo lem okrem buxusu

alchemilku, salviu, levanduľu, nepetu.

V pozadí veľmi dobre vyniká menej zná­

ma perovskia. Z kompozičného a es­

tetického hľadiska je ružová záhrada

vhodná do odľahlejšej časti záhrady, ale

tak, aby bolo v priehľadoch ku nej vidno.

Malo by to byťmiesto, kambudemajiteľ

záhrady rád chodiť oddychovať a rela­

xovať v príjemnom prostredí. Do takej­

to časti záhrady je vhodné umiestniť

lavičku, prípadne doplniť záhony o de­

koračné obelisky či iné drevené kon­

štrukcie. Ruže, hlavne tie na kmienku,

sú výborným doplnkom aj ku bylinkovej

záhrade. Navzájom si totiž prospievajú

aj ako prirodzený odpudzovač škodcov.

Ruže efektne vyzerajú aj v prírod­

ných a rozvoľnených záhonoch. Tu tre­

ba pristupovať s citom ku zákazníkovi,

jeho požiadavkám a štýlu, aby sa celko­

vý dojem zo záhrady zladil so samotným

domom a vytvorili sme jednotný a uce­

lený – harmonický dojem.

Pri zakladaní ružovej

záhrady nezabúdajte

na vhodné umiestnenie.

Ruže milujú slnko,

miesto v tieni je úplne

nevhodné. Vyhnite sa

tiež podmáčaným pôdam

a veterným stanovištiam.