Previous Page  18 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 40 Next Page
Page Background

18

ARCHITEKTÚRA

V návrhoch záhrad veľmi často a rada

používam ruže práve preto, že ich uplat­

nenie je tak široké.

Ak potrebujem rastlinu, ktorá by oz­

vláštnila svojím kvitnutím záhradu na

dlhšiu dobu, určite siahnem po pôdo­

pokryvných kultivaroch. Naopak ak po­

trebujem kvitnúcu dominantu, použijem

ruže na kmienkoch. A ak chcem spraviť

trvalkový záhon zaujímavým, nebojím sa

ponúknuť ako dominantu záhonovú ružu.

Ak je na pozemku pergola, prístrešok či

je treba zjemniť nejakú konštrukciu, veľ­

mi rada odporúčam ťahavé ruže.

Nebojte sa ruží

v záhrade

Ruže a ich obľuba v záhradách rok čo rok

rastie. Rozmanitá škála druhov a odrôd ruží je

už tak široká, že v nich nájdete rôzne farebné

kultivary rozmanité svojou veľkosťou,

kvitnutím aj spôsobompoužitia. Starostlivosť

omoderné kultivary nie je nijak náročná.

Ak imvenujete svoj čas, vrátia vám to nové

rezistentné odrody svojou noblesou.

TEXT A FOTO

Ing. Kvetoslava Dinis

Mäsiarová,

Isola Bella s.r.o.

Nepoznám

krajší letný pohľad ako

ten, keď kvitnú ruže

a spod nich vykúka

nenápadná

nepeta.