Previous Page  17 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 40 Next Page
Page Background

17

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI 

|

 JARO2018

|

www.zahradnicentra.eu

Rastliny voľnokorenné

Dreviny, ktoré bývajú pestované vo

voľnej pôde, sa pred expedíciou vy­

orávajú a obvykle sa zväzujú do balíč­

kov obsahujúcich rovnaké množstvo

rastlín. Voľnokorenné rastliny sú vždy

oproti iným technológiám pestovania

najlacnejšie, bezpečne je však takto za­

kladať živé ploty iba z listnatých drevín,

a to len v období, keď rastliny ešte, ale­

bo už nemajú listy. Podľa lokality a ak­

tuálneho počasia to býva obvykle od

začiatku marca (března) do konca apríla

(dubna), potom v jesennom období, od

druhej polovice októbra (říjen) až do

zamrznutia pôdy.

Pred výsadbou je dobré na niekoľko

hodín korene drevín namočiť vo vode.

Pri výsadbe je tiež nesmierne dôležité

čiastočne skrátiť nadzemnú časť, aby

rastlina ľahšie zakorenila a dobre sa

rozvetvovala.

Rastliny so zemným balom

Tieto dreviny sú pestované na poli, ale

pri expedícii sa spolu s rastlinami odo­

berie z pôdy aj trochu zeminy. Pôda musí

zostať držať na koreňoch expedovanej

rastliny. V prípade, že sa pôda z koreňov

strasie alebo opadá, rastlina okamžite

stráca výhody, ktoré jej zemný bal posky­

tuje. Túto informáciu musíme mať na pa­

mäti aj pri bežnej manipulácii.

Rastliny so zemnými balmi sa vysadzujú

od rozmrznutia pôdy asi až do polovi­

ny jari, potom v jesennom období až do

zamrznutia pôdy (ihličnany do poloviny

jesene). Zvlášť dôležité je dodržať tento

výsadbový termín pri vysokých kusoch

(nad 150 cm), včasná výsadba dáva rastli­

nám viac času na zakorenenie, zvyšuje sa

tým ich šanca na úspešné prežitie prvej

zimy. Rastliny so zemným balom sa vysad­

zujú tak, že bal sa neporušený vkladá do

výsadbového priestoru. Nikdy pred vý­

sadbou bal nerozrušujte, jutovina alebo

drôtené pletivo sa vkladá do pôdy, tieto

materiály sa časom samy rozložia.

Rastliny dodávané

kontajneroch (kvetináčoch)

Nádoby sú pre rastliny neprirodzeným

prostredím, takže tu nerastú tak rýchlo

ani nebývajú obvykle tak bohaté. Napriek

tomu tvoria na trhu veľmi významný po­

diel. Ich najväčšou výhodou je výborná

manipulácia a možnosť vysadzovať od

skorej jari až do neskorej jeseni, vždy, keď

nie je pôda zamrznutá. Veľmi dobre zvlá­

dajú presadenie, prakticky netrpia žiadny­

mi povýsadbovými šokmi.

Instantné živé ploty

Bloky hotových, živých plotov, ktoré

sa pestujú v dlhých a úzkych nádobách,

alebo prípade veľkých drevín, v samo­

statných kontajneroch. Za vyššiu cenu

ponúkajú významnú protislužbu – efekt

plnia okamžite po výsadbe.

Ihličnany so zemným

balom sa často expedujú

v drevených box paletách,

ktoré sú určené výhradne

na dopravu. Ak dreviny na sebe

ležia dlho hlavne v teplom

počasí, hrozí riziko zaparenia

a poškodenia rastlín a veľmi

významne sa zvyšuje riziko

ich nenávratného poškodenia.

Takéto rastliny vámpreto

rozhodne neodporúčame

kupovať.

Stromy zapestované do plochých stien

Kríky so zemným balom

Mladé rastliny pestované v kontajneroch

Voľnokorenné sadenice

Nesprávny predaj z debien

Dreviny so zemným balom